Báo giá thiết kế

Báo giá thiết kế

THIẾT KẾ LOGO

THIẾT KẾ LOGO

   THIẾT KẾ ĐẾN KHI ƯNG Ý

   Chỉnh sửa không giới hạn

   02 nhà thiết kế tham gia

   Thời gian 24h

   Lên phối cảnh 3D

   Bàn giao file gốc

   File: PNG, JPG, AI, PDF, Mockup

Giá: 600k

TƯ VẤN NGAY

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

   THIẾT KẾ ĐẾN KHI ƯNG Ý

   Chỉnh sửa không giới hạn

   02 nhà thiết kế tham gia

   Bao gồm logo

   Full bộ nhận diện

   Bàn giao file gốc

   File: PNG, JPG, AI, PDF, Mockup

Giá 2.5 triệu

TƯ VẤN NGAY

THIẾT KẾ BAO BÌ

THIẾT KẾ BAO BÌ

   THIẾT KẾ ĐẾN KHI ƯNG Ý

   Chỉnh sửa không giới hạn

   02 nhà thiết kế tham gia

   Thời gian 24h

   Lên phối cảnh 3D

   Bàn giao file gốc

   File: PNG, JPG, AI, PDF, Mockup

Giá 300k - 700k

TƯ VẤN NGAY

THIẾT KẾ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

   THIẾT KẾ ĐẾN KHI ƯNG Ý

   Chỉnh sửa không giới hạn

   Thời gian 24h

   Bàn giao file gốc

   File: PNG, JPG, AI, PDF

 

 

Giá: 200k/ấn phẩm
(Profile chỉ 75k/trang)

TƯ VẤN NGAY
Zalo